Avatud teaduse (Open Science) eesmärk on muuta teadusuuringud avatuks, loovaks ning koostööl põhinevaks, kasutades tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi.

Esmajoones tähistab avatud teaduse mõiste vaba juurdepääsu teaduspublikatsioonidele ja teadusandmetele, kuid selle alla kuuluvad ka avatud lähtekood (kasutatakse avatud lähtekoodiga tarkvara), avatud metodoloogia (jagatakse infot teadusuuringu läbiviimisel kasutatud meetodite, vahendite ja analüüsi kohta) ning avatud eelretsenseerimine (kvaliteet tagatakse läbipaistva ja jälgitava eelhindamise protsessiga).

Avatud teaduse kontseptsioon muudab teadusuuringud efektiivsemaks ja läbipaistvamaks, suurendab koostööd teadlaste ja teadusvaldkondade vahel, soodustab innovatsiooni ning on seega kasulik ühiskonnale.

Eesti teadustegvust mõjutavad UNESCO avatud teaduse soovitused ning Euroopa Komisjoni rahastusprogrammidest tulenevad nõuded. Aktiivselt tegelevad Eestis avatud teaduse põhimõtete tutvustamisega ülikoolide teadusraamatukogud ning DataCite Eesti konsortsium.

Käesoleva lehe eesmärk on tutvustada avatud teaduse erinevaid aspekte ning anda ülevaade avatud teaduse tegevustest Eestis.

Uudised

Avatud teaduse infoüritus

Seminar „Teadus kõigile: kuidas muudab ühiskond teadust paremaks?”

Avatud juurdepääsu nädal DataCite’i partnerülikoolides