Teeme Eesti teadustulemused avatuks, globaalseks ja koostööl põhinevaks!

TEADLASELE

NOORTEADLASELE

HOBITEADLASELE

KODANIKULE

Avatud teaduse (Open Science) eesmärk on muuta teadusuuringud avatuks, loovaks ning koostööl põhinevaks, kasutades tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi.

Esmajoones tähistab avatud teaduse mõiste vaba juurdepääsu teaduspublikatsioonidele ja teadusandmetele, kuid selle alla kuulub ka avatud lähtekood (kasutatakse avatud lähtekoodiga tarkvara), avatud metodoloogia (jagatakse infot teadusuuringu läbiviimisel kasutatud meetodite, vahendite ja analüüsi kohta) ning avatud eelretsenseerimine (kvaliteet tagatakse läbipaistva ja jälgitava eelhindamise protsessiga).

Avatud teaduse kontseptsioon muudab teadusuuringud efektiivsemaks ja läbipaistvamaks, suurendab koostööd teadlaste ja teadusvaldkondade vahel, soodustab innovatsiooni ning on seega kasulik ühiskonnale.

Eestis puudub hetkel avatud teaduse poliitika, kuid hetkel on koostamisel Eesti avatud teaduse raamistik, mis on Eesti teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE) üks lisadest. Käesolev raamistik lähtub 2016. aastal Eesti Teadusagentuuri loodud avatud teaduse ekspertkomisjoni ning RITA programmi raames läbiviidud kahe uuringu ning Euroopa Komisjoni ja OECD soovitustest. Aktiivselt tegelevad Eestis avatud teaduse põhimõtete tutvustamisega ülikoolide teadusraamatukogud ning DataCite Eesti konsortsium.