OA publitseerimine

Avatud juurdepääs (Open Access, OA) on veebipõhine piiranguteta juurdepääs teadusinformatsioonile, mille puhul on võimalik teadustulemusi tasuta ja juurdepääsu piiranguteta lugeda, alla laadida, kopeerida, printida ning viidates esmaallikale – levitada, taaskasutada ja avaldada.

Avatud juurdepääsuga artiklite avaldamine võib olla teaduse rahastaja tingimuseks ning üks osa teadustöö tulemuste hindamisel. Nii näiteks Euroopa Komisjoni Horisont 2020 ja Euroopa Horisont projektide puhul nõutakse avatud juurdepääsu kõigile teaduspublikatsioonidele. OA tingimuste täitmine tagab maksumaksja rahaga finantseeritud teadusprojektide tulemuste kättesaadavust kõigile huvilistele.

Open Access Publishing

Teadlasel on avatud juurdepääsuga publitseerimiseks peamiselt kaks võimalust:

OA ajakirjas publitseerimine (OA Publishing, Gold OA) ehk eelretsenseeritud artikkel tehakse tasuta kättesaadavaks avatud juurdepääsuga teadusajakirjas. Mõned ajakirjad nõuavad autoritelt selle eest tasu (Article Processing Charge, APC), mõned mitte. Euroopa projektide teadlased saavad tasuta avaldada ka Open Research Europe platvormi kaudu.

Ajakirjade tausta ja publitseerimise võimalusi saab kontrollida:

  • eelretsenseeritud OA ajakirjade registri DOAJ kaudu;
  • tunnustatud platvormi Think.Check.Submit vahendusel;
  • nn röövkirjastajate nimekirjaga arvestades.

 

Teatud juhtudel kaetakse teadlase OA publitseerimise kulud üleminekulepingu alusel (Transformative Agreement / Pay and Publish model), mida sõlmitakse teaduskirjastuse ja teadusasutuse vahel. Kirjastuste e-ajakirjade kollektsioonidele juurdepääsu laiendamisel lisatakse sel juhul lepingutesse avatud juurdepääsuga publitseerimise võimalus, mille alusel saab teadlane avaldada OA artikli tasuta või soodustingimustel. Eestis ostetakse juurdepääsu teadusandmebaasidele ühiselt ELNET konsortsiumi kaudu ning sõlmitud üleminekulepingute kohta tasub uurida infot teadusraamatukogudelt (nt TÜ raamatukogu).

NB! Ükskõik, millise viisi teadlane valib, hea tava kohaselt peab ta artikli tegema kättesaadavaks ka repositooriumis. 

Isearhiveerimine (Self-archiving, Green Open Access) ehk teadusajakirjas avaldatud artikli versioon tehakse kättesaadavaks ja arhiveeritakse valitud repositooriumis:

 

Reeglina teadusajakirjade kommertskirjastused lubavad arhiveerida käsikirja (pre-print, AOM – Author’s Original Manuscript) ja/või eelretsenseerimise läbinud käsikirja (post-print, AAM – Author Accepted Manuscript) paralleelselt ajakirjas avaldamisega, tuleb vaid kontrollida tingimusi ning arvestada võimalikku embargoga.

Preprint postprint published

Avatud juurdepääsuga ajakirja välja andmine

Paljud Eestis avaldatud teadusajakirjad on publitseeritud avatud juurdepääsuga alates artiklite elektrooniliste versioonide tekkimisest (vt DOAJ nimekirja). Osadel Eesti avatud juurdepääsuga ajakirjadel on defineeritud autoriõiguste kuuluvus ja litsentsitingimused, kuid mitte kõik ei kajastu korrektselt DOAJ nimekirjas ja SHERPA/ROMEO registris.

Juhiseid nii uutele kui ka juba loodud avatud juurdepääsu ajakirjadele leiab tööriista Open Access Journals Toolkit veebilehel.

Eesti ülikoolide raamatukogud pakkuvad teadlastele tuge ning aitavad leida sobivaid lahendusi OA publitseerimise nõuete täitmiseks:

  • konsultatsioonid ja koolitused teadlastele ja projektijuhtidele (, TalTech);
  • OA lepingud teaduskirjastustega (, TalTech, EMÜ);
  • publitseerimise platvormid ().