Projektid

Eesti ülikoolid ja teadusasutused on mitmete projektide liikmed, mis on otseselt seotud Avatud teaduse nähtavuse suurendamisega.

Enlight

Enlight (European university Network to promote equitable quality of Life, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation) on 2020. aastal loodud Euroopa ülikoolide võrgustik, mis edendab kõrghariduse ümberkujundamise kaudu õiglast elukvaliteeti, kestlikkust ja avatust maailmale. Võrgustiku moodustavad kümme klassikalist teadusülikooli: Baskimaa Ülikool, Berni Ülikool (seotud partnerina), Bordeaux' Ülikool, Bratislava Comeniuse Ülikool, Galway Ülikool, Genti Ülikool, Groningeni Ülikool, Göttingeni Ülikool, Tartu Ülikool ja Uppsala Ülikool. Enlight võrgustiku Enlight RISE’i projekti eesmärk on muutuda koos konkurentsivõimelisemaks ja innovaatilisemaks, võimendades seejuures oma tugevaid külgi ning kasutades ära innovatsioonipotentsiaali ja partnerlussuhteid, et siis ühiselt edendada rohelisemat, tervislikumat ja kestlikumat Euroopat. Selle projekti kaudu suurendatakse ka teadlikkust Avatud teadusest:
Avatud teaduse märk

ROSiE

Rosie keskendub avatud teaduse põhimõtete kriitilisele eetilisele, teadusfilosoofilisele, interdistsiplinaarsele uurimisele.
Avatud teaduse märk

LibOCS

LibOCS (University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics) on 2022. aastal Erasmus+ programmi abil käivitatud projekt, mille eesmärgiks on Balti teadusraamatukogude toel tugevdada akadeemilise kogukonna ja ühiskonna sidemeid avatud kodanikuteaduse kaudu.
Avatud teaduse märk

Skills4EOSC

Skills4EOSC (Skills for the European Open Science commons: Creating a Training Ecosystem for Open and FAIR Science) koondab 18 Euroopa riigi riiklike, piirkondlike, institutsiooniliste ja temaatiliste avatud teaduse (OS) ja andmekompetentsikeskuste juhtivad kogemused eesmärgiga ühendada praegune koolitusmaastik ühtseks ja usaldusväärseks üleeuroopaliseks ökosüsteemiks.
Avatud teaduse märk

EOSC-ENTRUST

EOSC-ENTRUST ülesanne on luua tundlike andmete jaoks Euroopa usaldusväärsete uurimiskeskkondade võrgustik ja edendada Euroopa koostalitlusvõimet, töötades ühiselt välja ühendatud andmetele juurdepääsu ja analüüsi ühise kava. Sihipärane teavitustegevus laiendab seda avatud võrgustikku täiendavate teenuseosutajatega ning töötab välja poliitikadokumente ja suuniseid kõigi sidusrühmade jaoks, et luua Euroopa avatud teaduspilve raames pikaajaline toimiv TRE raamistik.
Avatud teaduse märk

BiCIKL

BiCIKL projektiga luuakse Euroopa elurikkuse ja loodusteaduste teadustaristute kogukond, mis kindlustab avatud teaduse praktikate rakendamise kõigis teadustöö etappides läbi andmete kättesaadavuse ja teenustele juurdepääsu tagamise.