Taristu

Avatud teaduse taristu viitab tehnoloogilistele vahenditele ja teenustele, mis toetavad ja võimaldavad avatud teaduse tavasid. See hõlmab digiplatvorme ja -repositooriume, mille eesmärk on hõlbustada eri teadusväljundite levitamist, säilitamist ja kättesaadavust.

Avatud teaduse taristuks loetakse järgnevat:

  1. Publikatsioonide platvormid, mis teevad teadusartiklid ja teadustööd avalikult kättesaadavaks.
  2. Andmerepositooriumid: teenused, kus teadlased saavad teadusandmeid jagada ja neile juurde pääseda.
  3. Tarkvararepositooriumid: platvormid avatud lähtekoodiga tarkvarakoodi jagamiseks.
  4. Riistvararepositooriumid: kohad, kus riistvara spetsifikatsioone avalikult jagatakse.
  5. Koostöövahendid: platvormid, mis edendavad teadlaste koostööd ja võimaldavad teadmiste vahetamist.

 

Sisuliselt mängib avatud teaduse taristu olulist rolli teadusuuringute kvaliteedi, taaskasutatavuse ja mõju edendamisel, edendades läbipaistvust, koostööd ja juurdepääsetavust.