Teadlasele

Avatud teadus püüab muuta avaliku sektori poolt rahastatud teadusuuringud laiemalt ja digitaalsel kujul kättesaadavaks teistele teadlastele ja avalikkusele. See tähendab, et avatud juurdepääsu printsiipe rakendatakse teadustulemustele nii avalikus kui ka erasektoris ning ühiskonnas laiemalt. Teadustöö tulemuste jagamiseks ja taaskasutamiseks on kehtestatud kindlad printsiibid. Avatud teaduse tõhusaks rakendamiseks peaksid teadlased tutvuma nende põhimõtete ja poliitikatega.