Teadusandmed

Teadusandmed on teadustöö tarbeks omandatud või kogutud andmed.

Uuringuandmed on tõendid, mis kinnitavad püstitatud hüpoteesi, võimaldavad teaduslikke järeldusi toetada ja kinnitada. Andmed saavad esineda väga mitmes vormis: digitaalsed, trükitud või füüsilised materjalid. Andmete kogumise meetodid on näiteks eksperimendid, vaatlused, küsitlused, kuid andmed võivad olla tuletatud ka olemasolevatest allikatest, näiteks statistilised andmebaasid, tekstid, käsikirjad, arhiivimaterjalid, fotod ja kunstiteosed.

Teaduse avaandmed on teadusandmed, mis tehakse avatud juurdepääsuga kättesaadavaks. Andmete kõrval on sama oluline teha kättesaadavaks andmetöötluseks vajalik tarkvara, algoritmid, protokollid, meetodid, töövood jne.

Teisalt, avatud teadusandmed ei ole eesmärk omaette. Kogu avatud teaduse paradigma aluseks on ikkagi soov teha teadus usaldusväärseks ja eetiliseks ning kättesaadavaks kõikidele huvirühmadele. Selleks peaks andmed avaldama FAIR andmetena, mis võimaldab teistel teadlastel juba kogutud andmeid taaskasutada.

FAIR printsiipide järgi peaksid teadusandmed olema mõistetavad nii inimestele kui ka masinatele ning leitavad (Findable), ligipääsetavad (Accessible), koostöövõimelised teiste infosüsteemidega (Interoperable) ja kasutatavad teistele teadlastele (Reusable).
FAIR printsiipe käsitleb täpsemalt dokument FAIR Principles.

Oma teadmisi on kasulik hinnata FAIR-Aware online tool abil.

Teadlane ei ole jäetud selles protsessis üksi, teda toetavad repositooriumid, millesse antakse andmed pikaajaliseks säilitamiseks.

Paljusid teadusandmeid ei ole võimalik avada nende tundliku sisu tõttu, kuid andmed peaksid sellegipoolest olema korrektselt hallatud ja säilitatud FAIR andmetena, et neid jagada teiste teadlastega konfidentsiaalsuslepingu alusel.

Oluline on teadvustada, et avaandmed ei ole alati FAIR andmed ega FAIR andmed ei pruugi olla avatud andmed ning kumbki neist ei ütle midagi andmete teadusliku kvaliteedi kohta!

skeem-teadusandmed-lehele-2

Üldiselt on Euroopa Komisjoni kui teaduse rahastaja hüüdlause: “Nii avatud kui võimalik, nii suletud kui vajalik”, kuid viimastel aastatel on seda täiendatud nõudega, et andmed peaksid olema igal juhul FAIR andmed: “Nii avatud kui võimalik, nii suletud kui vajalik, aga alati FAIR!”

Avatud teaduse märk

Science Euroopa teadusandmete haldamine

Science Europe'i Praktiline juhend teadusandmete halduse rahvusvaheliseks kohandamiseks pakub juhiseid organisatsioonidele, erialadele ja individuaalsetele teadlastele. Algselt avaldatud 2019. aastal ja pärast edukat vastuvõttu paljude organisatsioonide poolt, uuendati seda jaanuaris 2021, et lisada juhiseid andmehaldusplaanide (DMP) hindamise toetamiseks.

Elixir Europe. FAIR juhend loodusteadlastele

Veebipõhine, avatud ja pidevalt uuendatav ressurss loodusteadlastele koos juhenditega, mis aitavad muuta andmed leitavaks, kättesaadavaks, interoperatiivseks ja taaskasutatavaks ehk FAIRiks.

CESSDA andmehalduse juhend sotsiaalteadlastele (DMEG)

DMEG on loodud Euroopa ekspertide poolt, et aidata sotsiaalteadlastel muuta oma uurimisandmed leitavaks, kättesaadavaks, interoperatiivseks ja korduvkasutatavaks (FAIR).

Avatud teaduse pass

“Avatud teaduse passi” ühe osana käsitleb see juhend teaduses toodetud ja kasutatava tarkvara lähtekoodi avamisega seotud erilisi väljakutseid ja tarkvara rolli mõistmiseks avatud teaduse ökosüsteemis.

Avatud teadus - lähtekood ja tarkvara

See brošüür, mis tuleneb dokumendist Passport for Open Science, käsitleb erilisi väljakutseid, mis on seotud teadusuuringutes toodetud ja kasutatava lähtekoodi ja tarkvara avamisega.