Teisipäeval, 4. juunil algusega kell 12 toimub Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis DataCite Eesti konsortsiumi korraldatud infoüritus “Avatud teaduse ABC”. Päevakava toetub Enlight viiele avatud teaduse põhimõttele, mis võeti vastu Enlight võrgustiku ülikoolide rektorite poolt novembris 2023.

AT infoüritus

Teadustöö tulemuste jagamiseks ja taaskasutamiseks on Euroopas kehtestatud kindlad printsiibid ja nõuded. Avatud teaduse tõhusaks rakendamiseks peaksid teadlased olema teadlikud sellest, kuidas jagada oma uurimistulemusi, andmeid ja metoodikat avatud platvormidel ning oskama kasutada avatud teaduse põhimõtteid oma igapäevatöös.

Infoüritusel saavad osalejad ülevaate viimastest arengutest, avatud teaduse printsiipidest ja nende rakendamise võimalustest. Ürituse töökeel on eesti keel.

Registreerumiseks vajuta SIIA (kuni 31. mai).

Ajakava

12:00 – 12:10 Avasõnad. Mari Moora, TÜ teadusprorektor

12:10 – 12:25 Avatud teaduse printsiibid. Liisi Lembinen, TÜ raamatukogu arendusdirektor

12:25 – 12:50 Open Research Europe. Kelly Woods, F1000 (veebis, inglise keeles)

12:50 – 13:15 Open Educational Resources. Chahira Nouira, Göttingeni ülikool (veebis, inglise keeles)

13:15 – 13:45 Kohvipaus, konverentsisaali ees saab tutvuda avatud teaduse tegevustega Eestis

13:45 – 14:00 Avatud juurdepääsu erinevad tahud. Elena Sipria-Mironov, TÜ raamatukogu

14:00 – 14:15 Open Access lepingud teaduskirjastustega. Marika Meltsas, ELNET

14:15 – 14:35 Teadusandmetest ja andmehaldusest. Janelle Kirss, TalTech raamatukogu

14:35 – 14:45 Sirutuspaus

14:45 – 16:15 Töötuba „ORCID ja muud akadeemilised andmebaasid“. Kalmer Lauk, TÜ grandikeskus (praktilistel eesmärkidel isiklik arvuti on abivahendiks)*

Üritust juhib Evelin Arust, Tartu Ülikooli raamatukogu

* Eesti Teadusinfosüsteemis on seisuga oktoober 2023 umbes 59 000 profiili, millest  umbes 17 000 ehk 28 % on sama perenime ja eesnime esimese initsiaaliga profiilid. Levinumad nimekujud on Tamm, K (53); Mägi, M (45) ja Tamm, M (43). Töötoa eesmärk oleks pakkuda teadlastele ja akadeemilisele kogukonnale praktilisi oskusi ja teadmisi erinevate diferentseerumise meetodite kohta ning tutvustada olulisemaid akadeemilisi andmebaase. Samuti rõhutada virtuaalse nähtavuse tähtsust teadusmaailmas.

Teemad:

1. ORCID – mis see on ja miks see on oluline?
2. Teised akadeemilised andmebaasid (Scopus, Web of Science, Google Scholar)
3. Muud virtuaalsed lahendused nähtavuse tõstmiseks
4. Virtuaalse nähtavuse tähtsus

Kellele on töötuba mõeldud? Kõigile teadlastele, doktorantidele, magistrantidele ja kõigile, kes on seotud akadeemilise maailmaga ja soovivad oma töödele suuremat nähtavust tagada.

Miks osaleda? Digiajastul on teadlase virtuaalne identiteet sama oluline kui tema publikatsioonid. ORCID ja teised andmebaasid aitavad tagada, et tööd on korrektselt identifitseeritud ja hõlpsasti leitavad. Töötuba annab praktilisi oskusi ja teadmisi, kuidas ennast selles valdkonnas paremini positsioneerida.

Kokkuvõte: ORCID ja muud akadeemilised andmebaasid on hädavajalikud vahendid teadlasele, kes soovib tagada oma tööde õige omistamise ja suurema nähtavuse. See töötuba on suunatud neile, kes soovivad saada selget arusaama nende platvormide kasutamise eelistest ja kuidas neid tõhusalt rakendada oma akadeemilise karjääri edendamiseks.

Ootame kõiki huvilisi osalema ja kaasa mõtlema!

NB! Sündmus salvestatakse ja tehakse hiljem kättesaadavaks Tartu Ülikooli digitaalarhiivis DSpace.