Avatud teaduse infoüritus

AT infoüritus

Teisipäeval, 4. juunil algusega kell 12 toimub Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis DataCite Eesti konsortsiumi korraldatud infoüritus “Avatud teaduse ABC”. Päevakava toetub Enlight viiele avatud teaduse põhimõttele, mis võeti vastu Enlight võrgustiku ülikoolide rektorite poolt novembris 2023.

Seminar „Teadus kõigile: kuidas muudab ühiskond teadust paremaks?”

Kodanikuteaduse seminar

Tartu Ülikooli raamatukogus toimub 22.mail seminar „Teadus kõigile: kuidas muudab ühiskond teadust paremaks?”, mis keskendub kodanikuteadusele ja ühiskonna kaasamisele. Raamatukogu on olnud avatud teaduse eestkõneleja ning selles vallas teadlasi toetanud juba üle kümne aasta. Üks avatud teaduse alustaladest on kodanikuteadus. Kodanikuteadust, tuntud ka kui harrastusteadus, (inglise k. Citizen Science) võib kirjeldada kui ühiskonna liikmete vabatahtlikku […]

Avatud juurdepääsu nädal DataCite’i partnerülikoolides

AO nädal

23.-27. oktoobril 2023 toimub traditsiooniline Avatud juurdepääsu nädal, mida tähistatakse erinevate üritustega DataCite’i partnerülikoolides. Kõikide ülikoolide raamatukogud jagavad avatud teaduse alast teavet ja nõu infolaudades. Lisaks on valminud infoleht, mis tutvustab DataCite’i partnerülikoolide raamatukogude pakutavaid avatud teaduse tugiteenuseid. Kutsume taas teadlasi, doktorante ja magistrante, kes on esinenud konverentsidel teadus- või posterettekannetega, säilitama neid ülikoolide digiarhiivides. […]

Veebiseminar “Andmekaitse ja infoturve teadustöös”

AO nädal

Avatud juurdepääsu nädalal (23.-27.oktoober) toimub teadlastele, doktorantidelee, teadusadministraatoritele, raamatukoguhoidjatele ja teistele huvilistele veebiseminar “Andmekaitse ja infoturve teadustöös“. Veebiseminaril tutvustatakse juhendit “Andmekaitse teadustöös” (Marten Juurik, ETAG/TÜ), infoturvet ja selle seost teadustööga (Toomas Lepik, Taltech), ja anonümiseerimistööriista Amnesia (Manolis Terrovitis, OpenAIRE). Esimesed kaks ettekannet on eesti keeles ning viimane inglise keeles. Üritust korraldavad DataCite Eesti, OpenAIRE Eesti […]